Osmanlı Müverrihleri pdf indir

tarafından
4
Osmanlı Müverrihleri pdf indir

Araştırmaları ve kaleme aldığı eserleriyle popülerlik ile ilmî ciddiyeti bağdaştırabilmiş meşhur tarihçi, “Tarihi Sevdiren Adam” Ahmed Refik’in Cumhuriyet devrinde Osmanlı müverrihlerine dair yayınladığı kitapları bir araya getirerek Osmanlı Müverrihleri adını verdiğimiz bu eser, Kanaat Kütüphanesi Yayınları’nın Millî Kütüphane başlığı altındaki Tarih serisi içerisinde neşredilmiş olup yedi tanedir:
Kâtib Çelebi, Tarih serisi, No: 1, İstanbul 1932.
Naîmâ, Tarih serisi, No: 2, İstanbul 1932.
Âşıkpaşazâde, Tarih serisi, No: 17, İstanbul 1933.
Peçevî, Tarih serisi, No: 21, İstanbul 1933.
Selânikî, Tarih serisi, No: 22, İstanbul 1933.
Hoca Sadeddin, Tarih serisi, No: 23, İstanbul 1933.
Fındıklılı Silâhdar Mehmed Ağa, Tarih serisi, No: 24, İstanbul 1933.
Müellif, bu yedi kitapta da aynı metodu takip ederek öncelikle -kendine has üslubuyla- müverrihlerin tercüme-i hâlini yazmış ardından da eserlerinden iktibaslar yapmıştır ve bu biyografiler umumiyetle 10-15 sayfa arasında değişmekte olup Kâtib Çelebi üzerinde daha fazla durarak hem hayatı hem de eserleri hakkında daha ayrıntılı bir incelemede bulunmuştur.
Biz de çocuk, genç-yaşlı fark etmeksizin herkese her dönem kendini okutturabilmiş böylesine mühim bir müellifin yedi eserini gözden geçirip yeniden neşre hazırlayarak tarih severlerin Osmanlı müverrihleri hakkında merakla ve zevkle hiç sıkılmadan okuyabileceği bu kitabı vücuda getirmiş olduk.
 
 

Osmanlı Müverrihleri isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Ahmed Refik tarafından yazılmış ve BÜYÜYENAY yayınevinin 17.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı Müverrihleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.