Osmanlı Tefsir Geleneğinde Konulu Tefsir pdf indir

tarafından
3
Osmanlı Tefsir Geleneğinde Konulu Tefsir pdf indir

Osmanlı tefsir geleneğini anlamak ve o dönemde yazılan Kur’an ve tefsir külliyatını araştırarak gün yüzüne çıkarmak, araştırmacıların hizmetine sunmak hem yapılan olumsuz eleştirilere bir cevap niteliğinde olacak hem de ahfadın eslafına vefa borcunu ödemek için atılmış bir adım olacaktır.
Bu amaçla telif edilen elinizdeki çalışmada Osmanlı dönemi 17. yüzyılın son yarısıyla 18. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Rumeli Kazakeri Dede Mehmed Efendi’nin (ö. 1147/1734) el-Midhatü’l-kübrâ mine’l-Kelâmi’l-Kadîm fî Hakkı Seyyidinâ Muhammed el-Mustafâ isimli eserinin konulu tefsir bağlamında tefsir ilmi açısından tahlili yapılmaktadır. Osmanlı müfessirleri ile ilgili yapılan çalışmalarda henüz kendisine ve eserine yer verilmeyen Dede Mehmed Efendi’nin ve eserinin tanıtılması, tefsir ilmi açısından tahlil ve tenkit edilmesi ilim camiasına ve Osmanlı tefsirine olumlu katkılar sunması beklenmektedir.
 

Osmanlı Tefsir Geleneğinde Konulu Tefsir isimli 350 sayfadan oluşan kitap ; Servet Demirbaş tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı Tefsir Geleneğinde Konulu Tefsir pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.