Osmanlı-Türkistan İlmî Münasebetleri pdf indir

Osmanlı-Türkistan İlmî Münasebetleri pdf indir

XIV-XVII. yüzyıllarda Türkistan’ın dinî, edebî ve müspet ilimlerde, ilmî müesseselerde, bazı padişah ve meşhur Osmanlı âlimlerinin yetişmesinde, gerek Türkistan’da tahsil gören Osmanlı âlimlerinin ve gerekse tahsillerini memleketlerinde tamamlayarak Osmanlı ülkesine gelen Türkistanlıların faaliyetleri çerçevesinde Osmanlı dünyasına büyük tesirleri olmuştur. Ayrıca Türkistan’da X-XV. yüzyıllarda telif olunan eserlere Osmanlılarda birçok şerh ve haşiye yazılmış ve bu eserler Osmanlı ilim ve fikir hayatının şekillenmesinde büyük rol oynamışlardır. Türkistan’da ortaya çıkan tasavvufi cereyanlar da XX. yüzyıla kadar Osmanlı ülkesindeki faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Bu eserde, XIV. yüzyıldan 1870’lerdeki Türkistan’ın Ruslar ve Çinliler tarafından işgaline kadar olan devreyi, aynı dönem hakkında bilgi veren ulaşılabilen kaynak eserlerin ve tetkiklerin ışığı altında sizlere sunuyoruz.
 

Osmanlı-Türkistan İlmî Münasebetleri isimli 176 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ali Arslan tarafından yazılmış ve USÛL YAYINLARI yayınevinin 30.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Osmanlı-Türkistan İlmî Münasebetleri pdf indir - indir