Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy pdf indir

tarafından
4
Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy pdf indir

Tamamen gözden geçirilmiş ve güncellenmiş yeni basımıyla, oyun terapisi alanında dönüm noktası niteliğinde bir rehber.
“Oyun terapisinin babası” sayılan Charles E. Schaefer tarafından yayıma hazırlanan Oyun Terapisinin Temelleri, çocuk ve ergenlerle yürütülen oyun terapisi uygulamalarındaki birçok değişik yaklaşım ve yönteme dair en son gelişmeleri yansıtan eksiksiz bir rehberdir.
Alanında uzman yazarların katkısıyla, bu geniş kapsamlı kaynak kitap oyun terapisi alanındaki belli başlı tüm kuramsal modelleri güncel bir biçimde ve derinlemesine ele almakta ve aşağıdakiler de dâhil olmak üzere her modelin uygulamasına dair kullanışlı örnekler sunmaktadır:
• Anlatısal Oyun Terapisi
• Çözüm Odaklı Oyun Terapisi
• Deneyimsel Oyun Terapisi
• Serbest Bırakma Oyun Terapisi
• Bütüncül Oyun Terapisi
• Oyun Terapisine Psikanalitik Yaklaşımlar
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
• Gestalt Oyun Terapisi
• Aile Oyun Terapisi
• Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
• Vakaya Özgü Oyun Terapisi
Alandaki en son yöntem ve tekniklere dair yeni bilgi edinmek isteyen öğrenciler için olduğu kadar oyun terapisini çalışmalarına nasıl dâhil edebilecekleri konusunda rehberlik arayan terapistler için de yazılmış olan Oyun Terapisinin Temelleri, eğitimin her aşamasındaki terapistler açısından pragmatik ve yararlı bilgiler sunan standart belirleyici bir kaynaktır.
 

Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy isimli 412 sayfadan oluşan kitap ; Charles E. Schaefer tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 22.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Oyun Terapisinin Temelleri – Foundations of Play Therapy pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.