Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Farklılaştırma ve Oyun pdf indir

tarafından
3
Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Farklılaştırma ve Oyun pdf indir

Tarihin her döneminde zekâ büyük bir güç olmuştur. Bu gücün doğru kanallar üzerinden işlenmesi, özel yeteneklilerin potansiyellerini birey ve toplum yararına kullanmalarına imkân sağlamıştır. Özel yeteneğin ortaya çıkması için eğitim ortamlarında üzerinde önemle durulması gereken konulardan biri de özel yetenekli bireylere ana dili sevgisi kazandırmaktır. Özel yeteneklilerin Türkçenin zengin ifade gücüne sahip olarak ana dillerinde yetkinleşmeleri için birtakım farklılaştırma ve zenginleştirme uygulamaları yapılmalıdır. Kitapta; Türkçe derslerinde oyunların özel yetenekliler için nasıl farklılaştırılabileceği geniş bir çerçevede ele alınmış, üzerinde durulan konular örnek etkinliklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır.
 

Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Farklılaştırma ve Oyun isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 14.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Farklılaştırma ve Oyun pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.