keyboard_arrow_down Etiket: Türk Töresi pdf indir

Türk Töresi pdf indir

Türk Töresi pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kut kelimesinin, Anadolu’da hâlâ “ruh” manasında kullanıldığı vardır. Mesela kut kurdu denilir. Kut kelimesi hem isim hem sıfat gibi kullanılır. Kut Dağ, Kutlu Maral kelimelerinde,...

Türk Töresi pdf indir

Türk Töresi pdf indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ziya Gökalp’ın düşünce dünyasında “töre” kavramı çok önemli bir yere sahiptir.  Türk sözünün “töreli” anlamına geldiğini ve töre kelimesiyle aynı kökene dayandığını ileri süren Gökalp’ın...