Pir Sultan Abdal pdf indir

tarafından
5
Pir Sultan Abdal pdf indir

Edebiyat tarihi ve dinî araştırmalar alanında çok önemli eserlere imza atmış büyük âlim Abdülbâki Gölpınarlı ile Türk halk edebiyatı ve folklorüyle ilgili literatüre yön veren çalışmaların sahibi halkbilimci Pertev Naili Boratav’ın birlikte yazdıkları bu kitap, Pir Sultan Abdal şiirlerinin otantikliğine dair yapılmış ilk kapsamlı çalışma niteliğindedir. Pir Sultan Abdal’da, ona atfedilen şiirler iki usta ismin ortak tasnifiyle yer almaktadır.
 
“Kitabımızın gayesi, her şeyden evvel, Pir Sultan’ın yazılı kaynaklarda bulunmayan menkabelerini ve dilden dile dolaşan, onun adına izafe edilen şiirlerden onun olabileceklerini bir araya toplamak oluyor. Bu kitabın, bundan evvel yapılmış Pir Sultan tetkiklerine ilâve ettiği şey hemen hemen bundan ibarettir. Bu yeni malzemeyi verirken, diğer taraftan da Pir Sultan’ın hayatına ve menkabelerine ait malûmatı ve hayatındaki mühim hâdiselere telmihleri ihtiva eden şiirleri ayırıp tebarüz ettirmeği ve asırlar boyunca Anadolu Kızılbaş zümrelerinin Osmanlı saltanatına karşı aldıkları tavrı, bu zümrenin edebiyat eserleriyle menkabelerinden bize kadar gelmiş olanlarında göstermeği denedik. Bunda muvaf fak olduysak, bu küçük eserimiz, bundan evvelki denemelere nazaran daha etraf lı bir tetkik sayılabilir.”
 

Pir Sultan Abdal isimli 455 sayfadan oluşan kitap ; Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yazılmış ve KAPI YAYINLARI yayınevinin 11.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Zellenbur’un Sıradan Bir Günü pdf indir başlıklı makalemizde Zellenbur’un Sıradan Bir Günü indir, Zellenbur’un Sıradan Bir Günü oku ve Zellenbur’un Sıradan Bir Günü pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Pir Sultan Abdal pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.