Prof.Dr.Salih Çeçen’e Armağan pdf indir

tarafından
6
Prof.Dr.Salih Çeçen’e Armağan  pdf indir
Türkiye’de çivi yazısı alanındaki ilk akademik çalışmalar Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulması ile başlamıştır. Atatürk’ün özel ilgisi ve talimatı ile kurulan bu Fakülte, o zamana kadar henüz akademide açılmamış bilim alanları ile Türk toplumunun tanışmasını sağlamaya yönelik ilk ve çok önemli bir adım olmuştur. Açılan ilk kürsüler arasında çivi yazısı sahasının en başta gelen disiplini Sumeroloji de bulunuyordu ki, bu bilim alanından o yıllarda uygarlık tarihinin aydınlanması için büyük beklentiler söz konusuydu. Nitekim yurtdışından davet edilen yabancı uzmanlardan ilgili konularda dersler almak ve Eski Anadolu ve Mezopotamya kavimlerinin izlerini yazılı belgelerde aramak, akademi camiası ve bütün toplumda büyük bir heyecan yaratmıştı.Sumeroloji kürsüsünün kurucusu B. Landsberger’in başlattığı Türk akademisindeki çivi yazısı çalışmaları zaman içerisinde yetişen Türk akademisyenlerin de önemli katkılarıyla gelişmiştir. E. Bilgiç, K. Balkan, K. Yalvaç, M. Tosun, H. Sever, C. Günbattı ve S. Bayram gibi alan uzmanları Sumeroloji /Asuroloji sahasında önemli araştırmalar yapmışlardır. Prof. Dr. Salih Çeçen, adı sayılan bu akademisyenlerin bazılarından dersler almış; aralarından kimileri ile de ortak projeler yürütmüştür. Prof. Çeçen hem müze arşiv çalışmaları hem de akademik yayınları ile ulusal ve uluslararası camiada tanınır bir isim olmuştur. Sumeroloji /Asuroloji ve Eskiçağ tarihi sahalarında yetiştirdiği öğrencilerle, Türk Akademi çevrelerinde saygın bir yere sahip olan Çeçen, hâlen mesleki araştırmalarına devam etmektedir. Özellikle C. Günbattı, S. Çeçen, L. G. Gökçek ve F. Akyüz ile birlikte hazırladıkları ve 2020 yılında Türk Tarih Kurumunca basılmış olan  “Kahramanmaraş’ta Bulunmuş Yeni Asurca Tabletler” adlı kitap çalışması, akademi çevresinde büyük bir yankı uyandırmıştır. Burada Prof. Çeçen onuruna hazırlanan bu armağan kitabı için yazı veren tüm meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Armağan Kitabı “Filoloji ve Arkeoloji Konulu Makaleler” ile “Eskiçağ Tarihi Konulu Makaleler” olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmıştır. Her bölümdeki yazılar kendi içinde yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

Prof.Dr.Salih Çeçen’e Armağan isimli 427 sayfadan oluşan kitap ; İrfan Albayrak tarafından yazılmış ve BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Prof.Dr.Salih Çeçen’e Armağan pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.