Protokol Yönetimi, Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları pdf indir

tarafından
6
Protokol Yönetimi, Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları pdf indir

Protokol, kamusal yaşamda yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında her düzeydeki yöneticiler ile yönetici adaylarının; ayrıca protokol, dış ilişkiler, basın-halkla ilişkiler, idari ve sosyal işler, özel kalem, yönetici asistanlığı ve sekreterlik birimlerinde çalışan, makama ve kamuya hizmet sunan bütün görevlilerin protokol ve sosyal davranış kurallarını iyi bilmeleri ve bu kurallara uymaları bireysel, kurumsal ve ulusal temsil ve saygınlık açısından önemlidir. Protokol kurallarını bilmemek ve bu kurallara uymamak kişiye, kuruma ve devlete zarar verir. Kamusal yaşamda protokol kuralları ile yönetsel ve sosyal davranış kuralları bu Kitap’ta uygulamaya yönelik biçimde, aşağıdaki bölümler halinde fotoğraflar ve örnekolaylarla ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
– Kamusal Yaşamda Protokolün Anlam ve Önemi
– Protokolde Temel İlke ve Kurallar
-Protokol Türleri (Devlet Protokolü, Mülki Protokol, Kurumsal Protokol vd)
– Kamusal Yaşamda Davranış Protokolü
– Giyim ve Bakım Protokolü
– Konuk ve Ziyaret Protokolü
– Davet ve Ziyafet Protokolü
– Toplantı ve Brifing Protokolü
– Ulusal ve Kurumsal Tören Protokolü
– Makam, Bayrak ve Taşıt Protokolü
– Resmî Yazışma Protokolü ve Protokol Yazıları
– Protokol ve Özel Kalem Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları
– Makam Görevlilerinin Protokol Görevleri
– Protokol Mevzuatı ve Protokol Listeleri
 

Protokol Yönetimi, Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları isimli 390 sayfadan oluşan kitap ; Nihat Aytürk tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 15.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Protokol Yönetimi, Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.