Psikanaliz ve İnsanbilimleri pdf indir

Psikanaliz ve İnsanbilimleri pdf indir

Psikanaliz nerede yer alır? Yeri neresidir? Henüz var olmayan bir alanda yeri nasıl tespit edilir?  Mevcut disiplinlerle sınırları nedir? Mevcut disiplinlerle olmayan-sınırları nedir? Bunlar, lacan’ın düşüncesine sürekli musallat olan türden sorulardır. Freud’un düşüncesine de musallat olduklarını söylemek abartı olmaz. Hem lacan’da hem de freud’da eşit derecede çarpıcı olan şey şu paradokstur. Lacan’da yeniden karşılacağımız gibi, freud’da da iki yönlü bir meşguliyet buluruz: psikanalizi, ona en yakın olduğunu iddia eden disiplinden (psikolojiden) kökten bir şekilde ayırmak ve tam tersine onu görünüşte ondan uzak olan disiplinlere (sosyoloji, antropoloji veya etnolojiye) bağlamaya çalışmak.
 
Elinizdeki kitap, louis althusser’in 1963-1964 akademik yılında école normale supérieure’de lacan ve psikanaliz üzerine verdiği iki konferansı bir araya getirmektedir.  Filozofun psikanalizin, özellikle fransa’da, insanbilimleri, felsefe ve özellikle psikolojiyle olan ilişkisini ayrıntısıyla ele aldığı iki temel metin.
 

Psikanaliz ve İnsanbilimleri isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Louis Althusser tarafından yazılmış ve ALFA YAYINLARI yayınevinin 30.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Psikanaliz ve İnsanbilimleri pdf indir - indir