Reklam Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları pdf indir

tarafından
13
Reklam Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları pdf indir

Gelişen teknolojinin reklam disiplinini etkileme ve dönüştürme süreci reklam araştırmalarını da doğal olarak etkilemektedir. Söz konusu gelişmeler, tüketicilerin gündelik yaşam pratiklerini, medya tüketim alışkanlıklarını vb., öğeleri de ciddi şekilde etkilemekte ve dönüştürmeye devam etmektedir. Örneğin internet altyapısının güçlenmesi ve akıllı cihaz penetrasyonunun artması günümüz tüketicilerinin çok fazla reklama maruz kalmasına ve neticesinde reklamlara şüpheyle yaklaşmasına neden olabilmektedir. Bu durum aşılması gereken bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Farklı etkilerle ortaya çıkan sonuçlar yeni bir durumu gün yüzüne çıkarmakta ve bu durum reklam araştırmalarında farklı bakış açılarını gündeme getirmektedir. Çünkü reklam etkinliğini her zaman korumak durumunda olan bir iletişim disiplinidir. Reklam araştırmalarını konu edinen bu kitabın en büyük varoluş gayesi söz konusu araştırmalara farklı bir açıdan bakmanın mümkün olduğunu ortaya koymaktır. Metaverse evreninde ve sosyal medyada reklamcılıktan, sosyal değişimin desteklenmesinde reklamın rolüne, toplumsal cinsiyet ve reklam ilişkisinden medya okuryazarlığı bağlamında reklamların çocuklar tarafından değerlendirilmesine, tüketicinin reklamlara şüpheyle yaklaşmasından küresel markaların kuruluşunu anlatan filmlerin marka bilinirliği üzerine etkisinin netnografik bir çözümlemesine uzanan bu kitapta reklama farklı bir açıdan bakmanın yolları aranmıştır. Görünenin ardında başka dünyaların da olduğunu reklam disiplini bağlamında ortaya koymaya çalışan bu kitap siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur.
 

Reklam Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları isimli 272 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 09.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Reklam Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.