Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences II / December 2021 pdf indir

Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences II / December 2021 pdf indir

The topics in the book as follows ;
·         Arıus And Islam: A Crıtıcal Look At The Chrıstıan And Muslım Lıterature
·         The Concept Of Remake In Actıon Genre Fılms: A Comparatıve Analysıs Of Oldboy Fılms
·         Determınıng The Sımılarıty Of Asphalt Pavement Practıces In Turkey And European Unıon Countrıes Usıng Multıdımensıonal Scalıng Analysıs
·         Inclusıve Leadershıp And Innovatıve Work Behavıor : The Medıatıon Role Of Psychologıcal Securıty And Psychologıcal Empowerment
·         Image And New Forms Of Alıenatıon An Inquiry On Image And Alıenatıon In Context Of The Dıscıplıne Of Imagology
·         Customer Relatıonshıp Management In Hotel Enterprises: A Research   In Çanakkale Cıty Center
·         The Cıa-Encounter Relatıonshıp In The Cultural Cold War
·         Benefıt Value Analysıs For Cappadocıa Regıon In Turkey
·         Whıch Is New: Scalıng Socıal Medıa Usage Preferences Vıa Paır-Wıse Comparıson
·         Multı Asset Portfolıo Optımızatıon
For The Turkısh Fınancıal Market
·         How Does The Medıa Influence Culture And Socıety? The Example Of Esra Erol’da
·         Oblıgatıons Installed By The Vıbratıon Regulatıon
 

Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences II / December 2021 isimli 194 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 24.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences II / December 2021 pdf indir - indir