Rusların Gözünden 93 Harbi (24 Nisan 1877 – 3 Mart 1878) pdf indir

tarafından
4
Rusların Gözünden 93 Harbi (24 Nisan 1877 – 3 Mart 1878) pdf indir

Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olan 93 Harbi, meydana geldiği dönem sebebiyle uluslararası konjonktürü de etkileyen bir gelişmeydi. Osmanlı Devleti’ni çöküşe götürürken, uluslararası statükoyu bozması sebebiyle, Avrupa’da dengeleri de etkilemişti. 93 Harbi’nin önemi sebebiyle her yönüyle ele alınıp incelenmesi de adeta bir gerekliliktir. Bu sebeple savaşa, taraflardan biri ve hatta kazanan taraf olan Rusların gözüyle bakmak, savaşın sebebini, olayların gelişimi ve sonucunu analiz etmemizde bize yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple çalışmamızda; 93 Harbi’nin, Rus basınında nasıl ele alındığını incelemeyi hedefledik. Savaşın başından sonuna kadar, yani 24 Nisan 1877 – 3 Mart 1878 tarihleri arasında, cephelerde meydana gelen olayların, savaşla ilgili siyasi ve sosyal gelişmelerin, Avrupalı güçlerin savaş sırasındaki yaklaşımlarının Ruslar tarafından nasıl değerlendirildiğini görmeye çalıştık. Ayrıca; savaşı Rusların gözünden görmemize yardımcı olacak çizimlere ve bu çizimlerle ilgili açıklamalara de yer verdik.

Sadece Osmanlı Devleti’ni değil, Avrupa konjonktürünü de etkileyen bu mühim savaşla ilgili tüm gelişmeleri, Rusların gözünden görmek isteyecekler için önemli bir kaynak.

Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY

Osmanlı Devleti için önemli bir gelişme olan 93 Harbi’ni ve savaşla ilgili gelişmeleri, Türk literatürü ile mukayeseli bir şekilde okumak ve değerlendirmek isteyenler için gerekli bir çalışma.

Prof. Dr. Mehmet ÇEVİK
 

Rusların Gözünden 93 Harbi (24 Nisan 1877 – 3 Mart 1878) isimli 325 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Çelik tarafından yazılmış ve KUTLU YAYINEVİ yayınevinin 30.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Rusların Gözünden 93 Harbi (24 Nisan 1877 – 3 Mart 1878) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.