Rusya Tarihi Kısa Dünya Tarihleri pdf indir

tarafından
8
Rusya Tarihi  Kısa Dünya Tarihleri pdf indir

Dünya üzerindeki kalabalık etnik gruplardan biri olan Slavlar, arkeolojik ve filolojik çalışmalara göre Tunç Devri’ne kadar dayanmakta ve Rusya’nın tarihi, MS 2. yüzyılda Doğu Avrupa Bölgesi’nde bir grup olarak ortaya çıkan Doğu Slavları ile başlamaktadır. Slavlar, mülkiyet anlayışının gelişmesi sonucunda farklı devletlere ve gruplara ayrılmış ve 9. yüzyılda Rurik Hanedanlığı tarafından kurulan Kiev Rus Devleti ortaya çıkmıştır. I. Vladimir Dönemi’nde, 988 yılında Ortodoks Hristiyanlığı kabul eden devlet, Bizans ve Slav kültürlerinin sentezi olarak yeni bir kültür inşa etmiştir. Kiev Rus Devleti dağılınca ortaya çıkan knezlikler ise Moğollar tarafından istila edilip Altın Orda Devleti’ne bağlı knezlikler hâline gelmiştir. Altın Orda Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Rus knezlikleri de daha sonra yeniden birleşip Moskova Knezliği’ni kurmuş ve Moskova Knezliği, 14. yüzyıldan itibaren yaşadığı değişim ve gelişim sürecinde Çarlık Rusya’sının temellerini atmıştır. On sekizinci yüzyılda ise, Avrupa’nın en büyük üçüncü imparatorluğu olan Rusya İmparatorluğu hâline gelmiştir.
 
Rusya, birçok farklı dönemde dünyanın siyasi ve toplumsal hareketlerine yön vermiş  ve birçok milletin tarihinde iz bırakan gelişmelere sebep olmuştur. Bu kitabın amacı, öncelikle Rusya tarihini ana hatlarıyla ortaya koymaktır. Üç bölümden meydana gelen kitap; Rusya’yı tanımak, bilmek ve anlamak için bir basamak olacaktır. Çalışmada Rusça ve İngilizcedeki birincil kaynaklara ve modern çalışmalara başvurulmuş ve Rusya tarihi bir bütün olarak ele alınmıştır.
 

Rusya Tarihi
Kısa Dünya Tarihleri isimli 172 sayfadan oluşan kitap ; Dr. İlyas Topsakal tarafından yazılmış ve ÖTÜKEN NEŞRİYAT yayınevinin 03.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Hiyeroglifleri Anlamak Antik Mısır İçin Bir Anahtar pdf indir başlıklı makalemizde Hiyeroglifleri Anlamak Antik Mısır İçin Bir Anahtar indir, Hiyeroglifleri Anlamak Antik Mısır İçin Bir Anahtar oku ve Hiyeroglifleri Anlamak Antik Mısır İçin Bir Anahtar pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Rusya Tarihi Kısa Dünya Tarihleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.