Safvetü’t Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) pdf indir

tarafından
198
Safvetü’t Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) pdf indir

Günümüz insanının çok geniş tefsirleri okumak için zaman bulamayacağını göz önünde tutan değerli tefsirci üstad Muhammed Ali es-Sâbûnî Vâhidî’nin Esbâb-ı Nuzûlu ile Taberî, Keşşâf, Râzî, Kurtubî, Beyzâvî, İbn Kesîr, el-Bahru’l-Muhît, et-Teshîl, Celâleyn, Ebussuûd, Alusî ve Kâsîmî gibi geniş ve güvenilir tefsirlerin özünü alarak çağa hitap edecek ve gençliğin ihtiyacına cevap verecek bir tefsir meydana getirmiş ve bu esere “tefsirlerin özü” anlamına gelen “Safvetü’t-Tefâsîr” adını vermiştir. Eser okunduğunda görülecektir ki Sâbûnî, gerçekten başlıca güvenilir tefsirleri taramış ve bunlardan özümlediği Kur’ânî bilgilerden, yeni ve özet bir tefsir meydana getirmiştir.
 

Safvetü’t Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) isimli 3502 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Ali Es-Sabuni tarafından yazılmış ve ENSAR NEŞRİYAT yayınevinin 18.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Safvetü’t Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.