Sağlık İdarecileri İçin Sağlık Teknoloji Değerlendirme pdf indir

tarafından
7
Sağlık İdarecileri İçin Sağlık Teknoloji Değerlendirme pdf indir

Sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve sağlık teknolojisindeki gelişmeler, kaynakların daha iyi kullanılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Politika yapıcıların eldeki kıt kaynakların hangi hastalıklara, bölgeye, nüfusa ya da programlara ayrılması gerektiğiyle ilgili önemli kararlar vermesi gerekmektedir. Bu kararların etkili ve verimli olabilmesi için kanıta dayalı öncelik belirleme süreçlerinin hem makro hem de mikro düzeyde kullanılması önem arz etmektedir. Çünkü kanıtların kullanımı, politika, idari ve klinik düzeylerde modern sağlık hizmetlerinin temel bir unsuru hâline gelmiştir. Kanıta dayalı uygulamalara dayanan sağlık teknolojisi değerlendirme (STD) faaliyetleri için öncelikle hedefleri, önlemleri, kalite standartları, en iyi uygulamaları ve değerlendirme yönergelerini açıkça tanımlayan açık, tutarlı ve standartlaştırılmış bir STD çerçevesi oluşturulması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olan ve ülkemizdeki sağlık yöneticileri için STD uygulamalarını ele alan ilk kitap niteliğini taşıyan bu çalışma; STD ve tarihsel gelişimi, STD’ye neden ihtiyaç olduğu, karar verme düzeyleri, kavramlar ve terimler, STD’de kullanılan ekonomik değerlendirme teknikleri, hastaların STD sürecine katılımı, radyoloji ve STD ve saha uygulamaları konularının ele alındığı bir kaynak olarak hazırlanmıştır.
 

Sağlık İdarecileri İçin Sağlık Teknoloji Değerlendirme isimli 146 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 12.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sağlık İdarecileri İçin Sağlık Teknoloji Değerlendirme pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.