Sağlık Kurumları Yönetiminde Covid-19 Güncesi pdf indir

tarafından
21
Sağlık Kurumları Yönetiminde Covid-19 Güncesi pdf indir

Sağlık sektörü yaşadığımız yüzyılda yüksek tüketici talebine maruz kalan önemli bir sektördür. Bu sektörün hem hizmet vereni, hem de hizmet alanı giderek daha da artan bir eğitsel bilinç boyutuyla kıyasıya yarış içerisinde hareket etmektedir. Bu durum sağlık yönetimi disiplinini daha da önemli bir noktaya getirmiştir. Sağlık yönetimi disiplini her ne kadar diğer disiplinlere göre daha geç ortaya çıksa da bugün gelinen noktada farkı oldukça kapatmıştır.

Sağlık ve sağlığın yönetimi çok fazla dış etkene maruz kalan bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yüzdendir ki sürekli bir günceyi kendi içerisinde yakalama mecburiyetini içermektedir. Gelişen çevre ve doğa etkeni ile oluşan ve bugün içinde yaşayarak şahitlik ettiğimiz bir pandemi ulusal ve uluslararası boyutta tüm sağlık kuralları ve yönetim metodunu değiştirmiştir. Bu nedenle bir sağlık yönetimcisinin potansiyel durumları önceden fark ederek, amaçları gerçekleştirmek için kaynak ve yöntemlerin neler olduğunu bilmesi, bu kaynak ve yöntemleri en akılcı ve verimli biçimde birleştirmesi gerekliliğinin önemi daha da fazla hissedilmektedir. İşte bu kitap bu birleştirmeyi sağlamak ve kolaylaştırmak adına oluşturulmuştur. Bu kitapta sağlık yönetimi konusu Covid-19 Pandemisi üzerinden irdelenmiş olup, yaşadığımız bu zorlu süreçte mevcut güncenin detaylı bir şekilde, alanında yetkin bilim insanları ile birlikte akademik bir yazın şeklinde kaleme alınmasına gayret edilmiştir. Belirlenen başlıklar ile sağlık yönetim sürecinde her an karşılaşılan hususlar değerlendirilmiştir. Okurlara, sağlık profesyonellerine ve akademik camiaya faydalı olması temennisi ile…
 

Sağlık Kurumları Yönetiminde Covid-19 Güncesi isimli 414 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve SİYASAL KİTABEVİ yayınevinin 29.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sağlık Kurumları Yönetiminde Covid-19 Güncesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.