Şah İsmail’in Serencamı Kızılbaşlıktan Şiiliğe pdf indir

tarafından
8
Şah İsmail’in Serencamı  Kızılbaşlıktan Şiiliğe pdf indir

Elinizdeki kitap, tasarlama, hazırlama ve yazılma aşamaları da dikkate alınacak olursa Faik Bulut’un yaklaşık 10 yıllık emeğinin ürünüdür. Ali’siz Alevilik,Horasan’ dan Nasıl Geldik? Dersim Raporları gibi farklı konularda kaleme aldığı araştırmalarıyla tanıdığımız Faik Bulut, Şah İsmail’in Serencamı-Kızılbaşlıktan Şiiliğe- isimli bu yeni kitabında Safevi Devleti’ne ve Şah İsmail’e odaklanıyor.
Bahsi geçen konulara dair gerek dünyada gerekse Türkiye’de çeşitli makaleler ve kitaplar kaleme alınmıştır. Ancak bunların muhtevası yazarının meşrebine göre farklılık göstermektedir. Faik Bulut, çalışmalarında bu farklılıkları keşfetmiş ve konuya dair kaleme aldığı bu çalışmasında tarafsız bir noktadan okuyucuya aktarmak istemiştir.
Faik Bulut, Safevi Devleti’ni ve kurucusu olan Şah İsmail’i hemen her yönüyle ele alarak o devrin nesnel görüntüsünü verebilmek için onun çok boyutlu bir tasvirini yapmış; olumlu/olumsuz yanlarıyla tatmin edici bir biçimde okura sunmuştur.
Yazarımız, Şah İsmail’in Serencamı -Kızılbaşlıktan Şiiliğe– çalışmasında, Şah İsmail “iyidir veya kötüdür” türünden bir kanaat belirtmeden, tarihte onun hakkında yazılıp çizilenlere bakarak oldukça nesnel bir portresini çizmiştir. Alevilerce pek bilinmeyen Safevi sarayında “Harem” olayına yer verdiği gibi, Şah İsmail’in az bilinen–Kızılbaş ozanlığı dahil– kimi hasletlerine de ayrıntılarıyla değinmiştir.
 

Şah İsmail’in Serencamı Kızılbaşlıktan Şiiliğe isimli 368 sayfadan oluşan kitap ; Faik Bulut tarafından yazılmış ve KOR KİTAP yayınevinin 25.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şah İsmail’in Serencamı Kızılbaşlıktan Şiiliğe pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.