Sahilsiz Deniz Hayriyye’den Seçmeler pdf indir

tarafından
6
Sahilsiz Deniz  Hayriyye’den Seçmeler pdf indir

Hayriyye, didaktik tarzda yazılmış Kutadgu Bilig’i andıran bir öğüt kitabıdır. Nâbî’nin toplumun o günkü durumunu gözler önüne serdiği eseri, sadece kendi asrına değil bütün zamanlara hitap etmektedir. Yaşadığı hayatı güzelleştirme çabası içinde olan şair, eserinde uzun yılların sonunda edindiği tecrübeleri anlatarak oğlu Ebu’l-Hayr Mehmed Çelebi’nin şahsında bütün topluma öğütler verir. Müellif ele aldığı konuları başlıklar hâlinde düzenler ve yapılması gerekenleri gayet yalın bir dille sıralar. Bu eserde Hayriyye’nin hem orijinal beyitlerini hem de günümüz Türkçesini okuyacaksınız.
 
ʻİlm bir lücce-i bî-sâhildir
Anda ʻâlim geçinen câhildir
 
(İlim sahili olmayan bir denizdir ki; bunda âlim geçinen cahildir.)
 

Sahilsiz Deniz Hayriyye’den Seçmeler isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Nabi tarafından yazılmış ve HASBAHÇE yayınevinin 13.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sahilsiz Deniz Hayriyye’den Seçmeler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.