Saklı Mecmua Ali Ufki Bibliotheque Nationale de France’taki (Turc 292) Yazması pdf indir

tarafından
19
Saklı Mecmua  Ali Ufki Bibliotheque Nationale de France’taki (Turc 292) Yazması pdf indir

Geleneksel Osmanlı/Türk musıkisi tarihinin en önemli yazılı belgelerinden biriyle karşı karşıyayız. Tek nüshası Paris’te Bibliothèque Nationale de France’ta Şark Yazmaları (Manuscrits Orientaux) bölümünde bulunan ve [Turc 292] katalog numarasıyla tasnif edilmiş olan bu adsız elyazması, Leh mühtedisi Wojciech Bobowsky’nin –nâm-ı diğer Ali Ufkî Bey (1610-1675)– bıraktığı elyazması eserlerinden biridir.

[Turc 292] yazması üzerinde bugüne dek hiçbir ciddî akademik çalışma yapılmadığı söylenebilir. Esas itibariyle Ali Ufkî Bey’in evrak-ı metrukesini içeren [Turc 292] yazması ne Mecmua-yı Saz u Söz’ün ne de başka bir kitabın taslağı, “müsveddesi”dir: Ali Ufkî
bu yazmada Osmanlı/Türk musıki geleneğinin başlangıç dönemlerini aydınlatan ve başka hiçbir yerde bulamayacağımız çok önemli bilgiler, gözlemler, eserler, tanıklıklar sunuyor bize. [Turc 292] yazmasındaki belge ve tanıklıkların müzik tarihimiz açısından değeri, ve Ali Ufkî’nin bize böylece sunduğu dönem tanıklığı, bu mecmuanın salt repertuar değerinden çok daha önemlidir.

[Turc 292] yazmasının yüzyıllar boyunca okunup hak ettiği şekilde değerlendirilememiş olmasına atfen, bu mecmuayı incelemeyi amaçlayan bu kitaba Saklı Mecmua adı pek uygun düşmektedir.
 

Saklı Mecmua
Ali Ufki Bibliotheque Nationale de France’taki (Turc 292) Yazması isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Cem Behar tarafından yazılmış ve YAPI KREDİ YAYINLARI yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Saklı Mecmua Ali Ufki Bibliotheque Nationale de France’taki (Turc 292) Yazması pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.