Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Analiz, Strateji, Planlama ve Uygulama pdf indir

tarafından
3
Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi  Analiz, Strateji, Planlama ve Uygulama pdf indir

İşletme zincirindeki en önemli halkalar alım ve tedarik işlevleridir. Birçok üst düzey yönetici, üretim malzemeleri alımında el değiştiren yüksek miktarda parayı her geçen gün daha da çok dikkate almaktadır. Genellikle sadece üretim malzemeleriyle ilgili paraya odaklanılmaktadır ancak uygulamada yatırım mallarına ve her türlü hizmet alımına yapılan yüksek miktarlı harcamaları unutmamak gerekir. Dış maliyetler, birçok endüstriyel şirkette satılan ürünlerin maliyetlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır! Bu rakam, birçok ticaret firmasında daha yüksektir. Bu, alımla ilgili karaların bir şirketin finansal sonuçlarına ciddi şekilde etki ettiğini göstermektedir: Alım maliyetlerinde yapılan her tasarruf, şirketin kâr ve zarar tablosuna doğrudan katkıda bulunur ancak bunun tersi de doğru olabilir. Alım kararlarına yönelik profesyonel olmayan bir yaklaşım, maliyet tasarrufu fırsatlarının kolaylıkla gözden kaçmasına yol açabilir ve bu da önemli düzeyde finansal kayıplara neden olabilir.

Bu kitap, okuyucuyu alım ve tedarik yönetiminin temelini oluşturan bazı önemli ilkelerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Kitap, kendi alanındaki en önde gelen yazarlardan biri olan Arjan J. Van Weele’nin bir yönetim danışmanı, eğitmen ve akademisyen olarak Avrupa’da birçok şirketle çalışırken edindiği deneyimlerden faydalanarak yazılmıştır. Bu kitabın yapı ve sunumunun temelini oluşturan fikir, hem dengeli ve iyi okunabilen hem de kolay öğretilebilen bir metin olmasıdır.

İçindekiler;
• Değer Zincirinde Satın Almanın Rolü
• Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Satın Alma Süreçlerinde Karar Alma
• Satın Alma Yönetim Süreci
• Satın Almanın ve Tesisler Yönetimi
• Hizmet Alımı
• Kamu Temini
• Pazar Yapıları ve Tedarik Pazarı Araştırması
• Dış Kaynak Kullanımı ve Risk Yönetimi
• Satın Alma ve İş Stratejileri
• Tedarik Kaynak Kategorileri: Tedarikçilerden Daha İyi Performans Alma
• Satın Alma, Yenilikçilik ve Kalite Yönetimi
• Satın Alma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
• Satın Alma Organizasyonu ve Yapısı
• Satın Almanın Performans Ölçümü ve Yönetişimi
• Tedarikçilerle Ortaklığa Hazırlanma: Maliyet Yaklaşımı ve Teknikleri
• Perakende de Satışta Alma ve Tedarik Yönetimi
• Satın Alma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
 

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Analiz, Strateji, Planlama ve Uygulama isimli 446 sayfadan oluşan kitap ; Arjan J. Van Weele tarafından yazılmış ve LİTERATÜR – DERS KİTAPLARI yayınevinin 30.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Analiz, Strateji, Planlama ve Uygulama pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.