Selahaddin Kudüs Krallığının Düşüşü pdf indir

tarafından
2
Selahaddin Kudüs Krallığının Düşüşü pdf indir

Çağdaşı birçok ismin aksine eserlerinde Doğu milletlerine yönelik oldukça sıcak bir üsluba sahip olan İngiliz arkeolog ve müsteşrik Stanley Lane Poole’in elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışması İngiliz dilinde yazılmış kapsamlı ilk Selahaddin Eyyubi biyografisi olma özelliğini haizdir. Eserin başarılı bir ilk olması ilerleyen dönemlerde modern Batı literatüründeki Selahaddin tahayyülünü derinden etkilemiş ve gerek edebi eserlerde gerek filmlerde gördüğümüz adil, dahi ve korkusuz sultan imajını oluşturmada büyük rol oynamıştır.
 
Poole eserine Selahaddin öncesi dönemin genel bir panoramasını çizerek başlıyor ve devamında onun bir komutan olarak yükselişini, Mısır ve Suriye bölgelerindeki seferlerini ve nihayetinde Arslan Yürekli Richard ile savaşlarını ve Kudüs’ün fethini anlatıyor.
 

Selahaddin Kudüs Krallığının Düşüşü isimli 368 sayfadan oluşan kitap ; Stanley Lane Poole tarafından yazılmış ve KUTADGU yayınevinin 10.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Selahaddin Kudüs Krallığının Düşüşü pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.