Selçukludan Günümüze Anadolu İsyanları ve Eşkıyalık Hareketleri pdf indir

tarafından
6
Selçukludan Günümüze Anadolu İsyanları ve Eşkıyalık Hareketleri pdf indir

Selçuklu’dan Günümüze isyanlar ve eşkıyalık hareketleri adını taşıyan elinizdeki kitabımızda Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden bu yana vuku bulan belli başlı isyan ve ayaklanmaları ele aldık.
            Kitabın birinci bölümünde Selçuklu döneminde vuku bulan Baba Ishak ve  Baba İlyas hareketi ele alınmıştır
            İkinci Bölümünde Timur’un Anadolu’yu istilası ve Osmanlı Beyliğini çökertmesi sonrası vuku bulan Şeyh Bedreddin ve talebeleri Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal isyanları incelenmiştir.
            Alevilik, Anadolu’da bugüne kadar etkisini sürdürmüştür. Üçüncü bölümün konusu, belli başlı Alevi isyanlarıdır.
            Dördüncü bölümde Celali isyanları ele alınmıştır. Bozoklu Şeyh Celal İsyanı, Canbirdi Gazali, Karayazıcı ve Kardeşi Deli Hasan İsyanı, Canbolatoğlu İsyanı, Kalenderoğlu İsyanı,  bu isyanları bastırma konusunda Kuyucu Murad Paşa’nın Faaliyetleri,  Abaza Mehmed Paşa İsyanı, Varvar Ali Paşa İsyanı, Kara Haydaroğlu İsyanı, Katırcıoğlu İsyanı, Gürcü Abdünnebi İsyanı, Abaza Hasan Paşa İsyanı gibi isyanlar bu bölümde tahlil edilmiştir.
            Kitabımızın beşinci bölümü Saltanat isyanlarına ayrılmıştır. Cem Sultan, Sultan Genç Osman, Patrona Halil İsyanı, Kuleli Vak’ası,  Kabakçı İsyanı, III. Selim’in tahttan indirilmesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahttan indirilmesi, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi  gibi olaylar bu bölümün konusudur.
            VI. Bölümde Ayan isyanları ele alınmıştır: Tepedelenli Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Kozanoğulları ve Çapanoğulları isyanları incelenmiştir.
            Kitabımızın VII. Ve son bölümünde Milli Mücadele dönemindeki isyan ve ayaklanmalar ele alınmıştır.
 

Selçukludan Günümüze Anadolu İsyanları ve Eşkıyalık Hareketleri isimli 384 sayfadan oluşan kitap ; Faruk Yılmaz tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Selçukludan Günümüze Anadolu İsyanları ve Eşkıyalık Hareketleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.