Sigortacılık Sektöründe Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği pdf indir

tarafından
4
Sigortacılık Sektöründe Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği pdf indir

Sigortacılık sektörü, gerek sosyal yaşantının gerekse ekonomik sistemin en önemli güven unsurlarındandır. Sektörün farklı risklere karşı bireylere ve şirketlere sunmuş olduğu güvenin sağlanması ve artırılması temelde iki unsura bağlıdır. Bunlardan ilki, risk yönetimidir. Faaliyet alanı, belirli bir bedel karşılığı riskleri üstlenmek olan sigortacılık sektörünün kendi üstlenmiş olduğu bu riskleri de etkin bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Güvenin sağlanmasına ilişkin ikinci unsur ise şirketlerin sahip oldukları sermaye ve bu sermayenin yeterliliğidir. Özellikle finansal piyasalarda faaliyet gösteren banka ve sigorta şirketleri için sermaye yeterliliği son derece önemlidir. Üstlenilen riskler neticesinde ortaya çıkabilecek yükümlülüklerin karşılanabilmesi açısından sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir. Sigortacılık sektöründe sermaye yeterliliğinin uluslararası ölçekte standart hâle getirilebilmesi için “Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri” geliştirilmiş olup bu düzenlemelerin temel amacı, sigorta şirketlerinin risk yönetim süreçlerini daha etkin hâle getirmek ve yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeyde finansal güce sahip olmalarını sağlamaktır.

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sigortacılık sektörüne ilişkin bilgilere yer verilmiş olup ikinci bölümde, sigortacılık sektörü açısından risk yönetimi açıklanmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise sigortacılık sektöründe uluslararası geçerliliği olan Solvency I ve Solvency II Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri hakkında bilgiler sunulmuştur.
 

Sigortacılık Sektöründe Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği isimli 106 sayfadan oluşan kitap ; Murat Kaya tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 24.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sigortacılık Sektöründe Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.