Şiilik Araştırmaları 2 pdf indir

tarafından
32
Şiilik Araştırmaları 2 pdf indir

İmâmiyye Şîası hakkındaki Farsça akademik makale ve söyleşilerin
çevirilerinden oluşan Şiîlik Araştırmaları başlıklı kitap serisi projemizin
devamı mahiyetindeki ikinci ciltle yeniden karşınızdayız. İlk ciltte
olduğu gibi burada da belli başlı konulara odaklanıldı ve ayrıca sahanın
Etan Kohlberg, Wilferd Madelung, Ahmed el-Kâtib ve Muhammed Âbid
el-Câbirî gibi uzman şahsiyetlerince dillendirilen eleştiri ve görüşlere verilen
cevaplar etrafında bir sınıflandırılmaya gidildi.
İlmî kaynakları açısından ülkemizde ve hatta dünyadaki İslami araştırmalar
sahasının uzağında kalan -veya tutulan- Farsçadaki bu zengin
akademik havzanın birikiminin imkân elverdiğince Türkçe’ye kazandırılmasının
çok faydalı olacağı inancındayız. Bu bağlamda, elinizdeki eserin
sonraki ciltlerinin de -Arapça ve İngilizceden çevirilere de yer verilerek-
yayımlanmasını planladığımızı belirtmekle yetinelim.
 
 

Şiilik Araştırmaları 2 isimli 352 sayfadan oluşan kitap ; Ozan Kemal Sarıalioğlu tarafından yazılmış ve ÖNSÖZ YAYINCILIK yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Şiilik Araştırmaları 2 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.