Silifke Tarihinden Sayfalar pdf indir

tarafından
14
Silifke Tarihinden Sayfalar pdf indir

Bu kitap, Silifke’nin ilk yerleşim merkezi olmasından bu yana yaşadığı siyasal tarihi kronolojik olarak yansıtan yazılardan oluşmamıştır. Silifke ve çevresinde Yeni Taş Çağı (Neolitik) Dönemden itibaren ortaya çıkan yerleşim noktaları, yörede yerleşen ve yaşayan insanlar, inanç merkezleri, Osmanlı Döneminden 20. yüzyıla kadar kentsel yapıda rol oynayan yapılar (binalar) ve kurumlar gibi çok özel konularda yapılmış araştırma ve derlemeleri içermektedir. Makaleler, konu aldıkları zaman dilimi esas alınarak eskiden yeniye doğru kitapta sıralanmışlardır.
Kitapta ilk olarak, Neolitik-Kalkolitik Çağlardan itibaren Silifke’nin yerleşim kökeninin oluşturan Ura Limanı ve Helenistik Dönemde Seleucia kentine geçiş anlatılmaktadır. İkinci olarak, Eskiçağlardan Bizans Dönemine kadar Karaman-Silifke ulaşımında rol oynayan Almalıtepe Höyüğü hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü yazı, Helenistik ve Roma Dönemlerinde Silifke/Seleucia toplumunun inanç ve kehanet merkezi olan Sarpedon-Apollon kutsal alanından söz edilir. Sonraki yazıda, Roma Dönemi Seleucia’sının bir tapınım alanı olan Tagae köyü Athena tapınım alanı anlatılır. Beşinci yazı, Antikçağdan 20. yüzyıla kadar Silifke-Karaman arasındaki ticari ve stratejik yerleşim olan Mara/Kırobası’nın ansiklopedik tarihi yer alır. Altıncı ve yedinci yazılarda, sırasıyla Çatak köyü ve 16. Yüzyılda Silifke’ye bağlı olan Çukur köyünün ansiklopedik tarihi yer alır.
 

Silifke Tarihinden Sayfalar isimli 188 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ yayınevinin 04.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Silifke Tarihinden Sayfalar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.