Simülasyon Destekli Analog Ve Sayısal Elektronik Uygulamaları Simülasyon Destekli Mühendislik Uygulamaları pdf indir

tarafından
3
Simülasyon Destekli Analog Ve Sayısal Elektronik Uygulamaları  Simülasyon Destekli Mühendislik Uygulamaları pdf indir

Elektrik elektronik teknolojisinin gelişiminin hız kazanmasıyla elektronik bileşen malzemenin endüstriyel olarak artması da önem kazanmıştır. Ancak eğitim ve öğretim alanında tüm bileşenlere erişimin sağlanmasında yol açacağı zamansal ve ekonomik maliyetin, yapılmak istenilen uygulamaların maliyetlerine de aynı şekilde yansıyacak olması bu kazanımın dezavantajlı yönünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte bilgisayar destekli görsel tabanlı simülasyon programları sayesinde yapılmak istenilen endüstriyel veya eğitim öğretim amaçlı uygulamaların geniş bileşen kütüphaneler sayesinde bu uygulamaların gerçek zamanlı uygulamalara benzer şekilde modelleyerek simülasyon programında tasarlayıp analiz edilmesi, zaman ve maliyetteki dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca simülasyon esnasında modellenen uygulamanın farklı senaryolar altında nasıl çalıştığı vb. gibi farklı analizler yaparak olası tüm durumlar analiz edilebilmektedir. Bu sayede yapılmak istenilen uygulamalar daha hızlı sonuçlandırmada büyük fayda ve katkılar sağlamaktadır.

Bu eserde, okuyucuya; tasarlamış olduğumuz bu uygulamaları bilgisayar destekli görsel tabanlı simülasyon programında modelleyip temel seviyeden farklı uygulamalar ile elektronik devre tasarımını ve analizleri gerçekleştirerek bu alanda daha farklı uygulamalar ile tasarım, analiz, modelleme ve kombinasyon yeteneği kazandırmak, ayrıca gerçek zamanlı olarak devrelerin fiziksel olarak tasarımını gerçekleştirmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu eser; mesleki eğitim kurumları, atölye merkezleri, mesleki ve teknik liseler, meslek yüksekokulları, teknik meslek yüksekokulları, teknoloji fakülteleri, mühendislik fakülteleri, araştırma ve geliştirme merkezlerinin istifadelerine sunulmak üzere hazırlanmıştır.
 

Simülasyon Destekli Analog Ve Sayısal Elektronik Uygulamaları Simülasyon Destekli Mühendislik Uygulamaları isimli 226 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Simülasyon Destekli Analog Ve Sayısal Elektronik Uygulamaları Simülasyon Destekli Mühendislik Uygulamaları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.