Sırru’l-İsra / Miraç Hadisi’nin Şerhi (Cilt 1) pdf indir

tarafından
11
Sırru’l-İsra / Miraç Hadisi’nin Şerhi (Cilt 1) pdf indir

Kitabın ana konusunu oluşturan Miraç Hadisi , Peygamber Efendimizin ( s.a.a ) Yüce Allah’tan aldığı düsturlar ve öğretilerdir . Yani bu ilahi ve eşsiz buluşmada öğretmen , Yüce Allah’tır; öğrenci ise Peygamber Efendimizdir ( s.a.a ). Bu metni okurken öğreneceğimiz en önemli şeylerden birisi de üstat – öğrenci ilişkisi ve adabıdır. Bunu, Peygamber Efendimizin ( s.a.a. ) Yüce Allah’ın sorduğu sorulara vermiş olduğu cevaplardan ve Yüce Allah’ın buyrukları karşısında Peygamber Efendimizin ( s.a.a. ) sormuş olduğu sorulardan anlayabiliriz.
 
Merhum Üstad Ayetullah Saadetperver ( r.a ) hadiste geçen eşsiz cümleleri, Kur’an ve sahih sünnet kaynaklı delillere dayandırarak şerh etmiştir. Kendi deyimiyle, her konu ile ilgili olan ayetleri ve hadisleri, itinayla bir demet gül gibi seçerek toplamıştır.
 
Arapçasıyla birlikte 4 ciltten oluşan Sirru’l – İsra kitabı, ayet ve hadis kaynaklı yüzlerce hikmeti içinde barındıran bir kitaptır.
 
Sırru’l – İsra kitabı, merhum Üstad Ayetullah Saadetperver’in ( r.a. ) kendi üstadı merhum Allâme Tabatabai’den ( r.a ) öğrenmiş olduğu öğretileri anlaşılır bir dille okuyuculara sunduğu bir kitaptır.
 
Sırru’l – İsrâ kitabı, yaratılış hedefine ulaşmak isteyen hakikat yolcularının, yolda ihtiyaç duyduğu , yapması ve yapmaması gereken amelleri içeren eşsiz bir mecmuadır. Yolda karşılaşılan engelleri, tehlikeleri ve onlar karşısında alınması gereken önlemleri ve tedbirleri açıklamaktadır. Bu açıklamalardaki kaynak, Kur’an ayetleri ve Ehlibeyt’ten ( a.s ) nakledilen hadislerdir.
 
Bu eseri seçkin kılan özelliklerden birisi de konularla ilgili ayetlerin ve hadislerin naklinin ardından ” Açıklama ” başlığı altında yer verilen bölümdür.
 

Sırru’l-İsra / Miraç Hadisi’nin Şerhi (Cilt 1) isimli 462 sayfadan oluşan kitap ; Ali Saadetperver tarafından yazılmış ve KEVSER YAYINLARI yayınevinin 07.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Sırru’l-İsra / Miraç Hadisi’nin Şerhi (Cilt 1) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.