Siyasal İletişim Ve Seçmen Davranışı pdf indir

tarafından
7
Siyasal İletişim Ve Seçmen Davranışı pdf indir

Siyasal aktörlerin iletişim strateji ve uygulamaları ile seçmenlerin bunları algılama biçimleri ve sergiledikleri davranış örüntüleri bir arada düşünüldüğünde siyasetin ne denli karmaşık bir alan olduğu fark edilmektedir. Siyasetin karmaşıklığının engin denizinde yol alırken, siyasal iletişim ve seçmen davranışının ilişkisel düzlemde doğru idraki, adeta bir pusula işlevi görmektedir. Elinizdeki kitap, pusulanın işaret ettiği rotaları takip ederek, siyasal süreçlerin arka planındaki karmaşıklığı ve seçmenlerin siyasal tercihlerini nasıl şekillendirdiğini anlamak için kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu doğrultuda, siyasal iletişim ve seçmen davranışı ilişkisi bağlamında siyasal kimliklerin, değerlerin ve beklentilerin seçmen motivasyonuna etkisine ışık tutmaya odaklanmaktadır.   
 

Siyasal İletişim Ve Seçmen Davranışı isimli 448 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ümit Arklan tarafından yazılmış ve LİTERATÜRK ACADEMİA yayınevinin 16.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Siyasal İletişim Ve Seçmen Davranışı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.