Siyasi Özgürlüklerimiz Kökenleri- Gelişimi- Bugünü 1-2 Cilt pdf indir

tarafından
5
Siyasi Özgürlüklerimiz Kökenleri- Gelişimi- Bugünü 1-2 Cilt pdf indir

Fransız İhtilali, 1789´da başladı ve yaklaşık on yıl boyunca sürdü. Bu dönem, Fransa´da ve Avrupa´da büyük siyasi ve sosyal değişimlere neden oldu. İhtilal, siyasi hürriyetlerin ve halk egemenliğinin önemini vurgulayan düşüncelerin yayılmasına yol açtı. İhtilal, Fransa´nın kraliyet yönetiminin ve toplumsal yapısının eleştirildiği bir dönemde başladı. İktidardaki monarşi, ağır vergiler ve ekonomik kriz nedeniyle halkın büyük bir bölümü tarafından hoş karşılanmıyordu. 14 Temmuz 1789´da, halk Bastille Hapishanesi´ne saldırdı ve bu olay ihtilalin başlangıcı olarak kabul edildi. Bastille´in düşüşü, halkın kraliyet hükümetine karşı ayaklandığını ve monarşinin baskısına son vermek istediğini gösterdi. 26 Ağustos 1789´da “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” kabul edildi. Bu belge, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkelerini benimseyen modern demokrasinin temelini oluşturdu. Bu, insanların doğuştan ve devredilemez haklara sahip olduğunu, yasaların genel iradeyi temsil etmesi gerektiğini ve hükümetin halkın çıkarına hizmet etmesi gerektiğini ifade eder. Daha sonra, 1792´de monarşi resmen devrildi ve Fransa´da bir cumhuriyet ilan edildi. Bu, halkın hükümet üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduğu bir dönemi başlattı. Bu eser 1910 da Fransız Yazar Maurice Caudel tarafından kaleme alınmış olup 1. Ciltte Fransız Devrimi´ne giden süreci ve bu süreçte Fransızların demokrasi mücadelesini anlatan Yazar, 2. Ciltte devrim sonrası demokrasiyi sürdürme çabalarından bahsetmektedir.
 

Siyasi Özgürlüklerimiz Kökenleri- Gelişimi- Bugünü 1-2 Cilt isimli 424 sayfadan oluşan kitap ; Maurice Caudel tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Siyasi Özgürlüklerimiz Kökenleri- Gelişimi- Bugünü 1-2 Cilt pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.