Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri pdf indir

tarafından
24
Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri pdf indir

Bu kitap; dezavantajlı gruplar içinde yer alan sokakta yaşayan çocukların tanımlanması, bu bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğunun araştırılması ve araştırma bulgularına göre sokakta yaşayan çocuklara ve ailelerine yönelik gerçekleştirilmesi gerekli tedbirlerin ve desteklerin politika yapıcılarına ve uygulayıcılara sunulması açısından önemli bir katkı sağlamaya ve literatürdeki boşluğu doldurmaya yöneliktir.
Bu bağlamda kitap, beş bölüme ayrılmış ve bölümlerde konular geniş bir şekilde işlenmiştir. Sokakta yaşamanın getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının sosyal hizmetin amaçları arasında yer aldığı anlayışından yola çıkılarak sokakta yaşayan çocuklar ve aileleri konusu sosyal hizmet bağlamında değerlendirilmiştir. Kitap, sokakta yaşayan çocuklar konusunu teorik bağlam çerçevesinde var olan veya gerçekleştirilmiş uygulamaları içermektedir.
 

Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri isimli 262 sayfadan oluşan kitap ; Öğr. Gör. Umut Solmaz tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 23.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Aileleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.