Son Değişikliklerle Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu pdf indir

Son Değişikliklerle Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu pdf indir

Son Değişiklerle
Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Kanunlar 
Dikişli Baskı Cep Boy

* Türk Medeni Kanunu
* Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun * Tapu Kanunu
* Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yagılama Usullerine Dair Kanun
* Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
* Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin
Uygulanmasına İlişkin Tüzük
* Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine
lişkin Tüzük *Tapu Sicil Tüzüğü * Tapu Plânları Tüzüğü
* Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta
Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
* Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
* Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
* Kadastro Kanunu
* Kat Mülkiyeti Kanunu
* Borçlar Kanunu
* TBK Yürürlük ve Uygulama Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun

 
 

Son Değişikliklerle Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu isimli 790 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve SAVAŞ YAYINLARI-SINAV KİTAPLARI yayınevinin 05.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları pdf indir başlıklı makalemizde Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları indir, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları oku ve Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Son Değişikliklerle Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu pdf indir - indir