Sosyal – Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II Mart 2023 pdf indir

tarafından
6
Sosyal – Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II Mart 2023 pdf indir

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
·         Avrupa Birliği Siber Güvenlik Politikalari
·         Bacim Sultan Ve Türbesi Etrafinda Oluşan Bazi Sağaltma Yöntemleri
·         Türk Resminde Dişavurumcu Betimler; Ressam Dilek Işiksel Ve İstanbulu
·         Demokrasi Ve Sosyal Hizmet – Sosyal Hizmetin Sosyolojik Temelleri Üzerine Kisa Bir Giriş
·         Etik Liderliğin Etik İklim Ve Çalişan Performansi Üzerindeki Etkileri: Kavramsal Bir Değerlendirme
·         Bir Cumhuriyet Aydini  Vasfi Raşit Sevig
·         Cumhuriyet Dönemi Bir Köy Tahlili Denemesi (Kadioğullari Rehberine Göre Erzincan Refahiye Günyüzü Köyü 1976-1987)
·         Göçün Aileler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme
·         Ii. Ekaterina Döneminde Rus Donanmasi (1762-1796)
·         Ar-Ge Harcamalarinin Maliyet Ve Gider Kapsaminda Muhasebeleştirilmesi
·         Avrupa Birliği’nin Demokrasi Teşviki Politikasi Bağlaminda 1999-2009 Yillari Arasinda Türkiye – Ab İlişkilerinin Değerlendirilmesi
·         Yükseköğretim Kurumlarinin İnsan Kaynaklarini Yeniden Yapilandirma İşlevine Yönelik Yaklaşimlar: Fenomenolojik Bir Çözümleme
·         Jeoturizm – Temel Kavramlar Ve Türkiye’de Jeoturizm Araştirmalari Üzerine Bir İnceleme
·         Türk Kültüründe Geleneksel Halk Hekimliği Uygulamasi Örneği: Karabük/Ovacik İlçesinde “Yilancik Ocaği”
·         Eğitim Müzik Ve Müzik Terapi İlişkiselliğine Dair Metodolojik Ve Terminolojik Bir İnceleme
·         Kilikia Bölgesi Ve Misir Ticari İlişkilerine Dair Yeni Veriler: Elaiussa Sebaste’de Ele Geçen Misir Üretimi Amphoralar
·         Sağlik İletişimi Bağlaminda Sağlik Bakanliği Obezite Konulu Faaliyetleri Ve Abd’de Uygulanan Let’s Move Kampanyasi Örneği Üzerine Bir Değerlendirme
 

Sosyal – Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II Mart 2023 isimli 347 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 17.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal – Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar – II Mart 2023 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.