Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk Okuryazarlığı Eğitimi pdf indir

tarafından
7
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk Okuryazarlığı Eğitimi pdf indir

Günümüzde demokrasiyle yönetilen ülkelerde hukuk kuralları devletlerin yönetim biçimlerinden ayrı düşünülemez. Toplumsal bir varlık olan bireyin haklarının elde edilmesi, elde edilen haklarının korunması, siyasal yaşama aktif katılımının sağlanması gibi birçok hak, hukuk kurallarının etkili bir biçimde uygulanmasıyla sağlanabilir. Hukuk kurallarının etkili bir biçimde uygulanabilmesi ise haklarını bilen, sorumluluklarını yerine getiren ve vatandaşlık bilincine sahip bireylerle mümkün olabilir. Demokratik toplumlarda geniş özgürlük alanlarına sahip olan vatandaşlar aynı zamanda birtakım sorumluluklar da yüklenmektedir. Bu bağlamda demokratik bir devletin en önemli görevlerinden biri haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek, toplumun huzur ve güven içerisinde yaşayacağı ortamın koşullarını sağlamaktır. Elinizdeki kitap iyi bir hukuk okuryazarı bireyin sahip olması gereken niteliklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye odaklanıyor.
 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk Okuryazarlığı Eğitimi isimli 131 sayfadan oluşan kitap ; Seyithan Has tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Hukuk Okuryazarlığı Eğitimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.