Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – I / Aralık 2021 pdf indir

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – I / Aralık 2021 pdf indir

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
·         Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencileri Ve Akademisyenlerle Yapılan Çalışmalar
·         Okul Sosyal Hizmetinin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’deki Görünümü
·         Davranış Bazlı Satış Yönetim Kontrol Sistemleri Ve Satış Alan/Bölge Yönetiminin Satış Performansı Üzerindeki Etkileri – Vaka Çalışması İncelemesi
·         Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Dersinin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
·         Bursa, Hamamlıkızık Camii Haziresi Nesneli Ve Bitkisel Süslemeli Mezartaşları
·         Michel Foucault Ve Pedagoji
·         Gıda Güvenliği Ve Kriz Yönetimi Kamu Yönetimi Bağlamında Bir Değerlendirme
·         Ernez (Finike) Bal Ormanı’nda Arıcılık Faaliyetleri Ve Sorunları
·         Varoluşçu Temaların F. M. Dostoyevski’deki Yansımaları
·         Profesyonel Turist Rehberlerinin İş Yerinde Gelişmeleri Kaçırma Korku Düzeylerinin Belirlenmesi
·         Türkiye Ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz Özelinde Karasuları, Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge Sorunu
·         Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Suudi- Haşimi Anlaşmazlığında İbn Suud’un Hakimiyet Sınırlarını Genişleterek Güç Kazanma Siyaseti
·         Zaman Serilerinin Kaotik
·         Yapısının İncelenmesi
·         Boşanma Ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
·         Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Duygusal Tepkisellik Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri
·         Erişilebilir Turizm Kavramı Ve Dünya’daki Erişilebilir Turizm Politikaları Üzerine Bir Literatür Çalışması
·         Termal Otellerde Yeşil Muhasebe Uygulamaları: Afyon Örneği
·         Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Yiyeçek-İçeçek Eğitimi Modeli Önerisi
·         Covid-19 Salgını İle Mücadele Politikalarına Bir Bakış
·         Turistlerin Kemer’in Sürdürülebilir Turizm Üzerine Tutumları
·         Cemali Sarı
·         Stevens’ın Etik Ve İş Bağlamında Ele Aldığı Felsefi Yaklaşımların İncelenmesi Ve Karşılaştırması
·         Gençlik, Türkiye’de Üniversite Gençliği, Gençlerde Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi
 

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – I / Aralık 2021 isimli 471 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 24.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler – I / Aralık 2021 pdf indir - indir