Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6 pdf indir

tarafından
6
Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6 pdf indir

Dış Politika Analizi üzerine tarafımızca yayına hazırlanan seri halindeki kitaplar, bu alanda Batılı akademisyenler tarafından yapılan temel çalışmaları Türkçe literatüre kazandırmak amacıyla kaleme alınmıştır. Niyetimiz, Türkiye’de dış politika konuları üzerine yapılan açıklamalarda, büyük bir oranda faydalanılan Realist, Yapısal Realist ve Sosyal İnşacı kuramların ötesine geçerek, bu alanda ortaya konulan diğer teorik çalışmaları, genç akademisyenlerin bilgisine sunmaktır.
Maalesef Türkiye ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde, dış politika konusunda analiz yapmak demek, yaşanan gelişmenin tarihsel gelişimini özetlemek ve jeopolitik kuram bağlamında, harita bazlı değerlendirmede bulunmak anlamına gelmektedir. Fakat Batı dünyasına baktığımızda, 1950’lerden itibaren, sadece uluslararası sistemsel faktörlere bakarak, dış politika olayının anlaşılamayacağı görüşü, Batılı literatürde hâkim hale gelmiş ve Rasyonel Tercih modeli terk edilmeye başlanmıştır. Bilişsel modeli benimsemeye başlayan Batılı uzmanlar, daha sonra sosyolojik ve psikolojik unsurların dış politika üzerindeki etkisini anlamaya çalıştılar. Devletin iç yapısına odaklanan araştırmacılar, Siyaset Bilimi ve İletişim gibi alanlardan faydalanarak, bu unsurların etkisini gözlemlemeye gayret ettiler. Bir yandan teorik yöntemler üzerinde değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, diğer yandan Politik Psikolojiden faydalanarak, kişilik ve liderlik özelliklerini analizlerine eklediler.
Elinizdeki bu kitapta, sosyolojik unsurlar olan ideoloji, tarihsel hafıza, rol teorisi, ahlak, etik, insan hakları ve fikirler üzerine çalışan akademisyenlerin görüşleri, detaylı bir şekilde özetlenmeye çalışılmıştır.
Sonuç olarak, amacımız, teorik ve bilimsel bir çalışma ortaya koymak değildir. Bunun yerine, bu alanda yazılan teorik çalışmaları, Türkçe literatüre kazandırmaktır. Temennimiz, genç akademisyenlerin, bu kaynaklardan faydalanmaları ve Dış Politika Analizi üzerine teorik çalışmalara ağırlık vermeleridir.
 

Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6 isimli 226 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ertan Efegil tarafından yazılmış ve GÜNDOĞAN YAYINLARI yayınevinin 08.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyolojik Unsurlar 2 / Dış Politika Üzerine Okumalar 6 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.