SPSS ile İstatistiksel Analizler pdf indir

tarafından
11
SPSS ile İstatistiksel Analizler pdf indir

Doğası gereği tüm bilimsel çalışmalar birikimseldir. Yapılan her çalışma, literatürde önceden yapılan çalışmalara az veya çok katkı yaparak bilimsel dünyada kendine bir yer edinir. Söz konusu bu çalışmaların büyük çoğunluğu da istatistik teknikleri kullanmak durumundadır. Yapılacak her bilimsel çalışma için ne büyüklükte veri ile çalışılacağı, toplanacak verilerin hangi istatistiksel teknik ya da teknikler ile analiz edileceği, analizler sonucu ortaya çıkan değerlerin nasıl yorumlanacağı son derece önemli bir konudur. Çünkü yetersiz nicelik ve niteliğe sahip verilerle yapılan bir bilimsel çalışmada, gereksiz verilerin toplanması veya gerekli olan verilerin toplanamaması, toplanan verilerin yanlış tekniklerle analiz edilmesi, bilimsel çalışmaların anlamsız hâle gelmesi gibi çeşitli sonuçlara neden olabilir. “SPSS ile İstatistiksel Analizler” adı verilen bu kitapta, istatistiksel analizler yapmaya yeni başlayan araştırmacıların, konuları daha rahat kavrayabilmeleri için tüm örneklerin verileri ve analizleri birlikte sunulmuş; böylece araştırmacılara, doğru verilere doğru istatistiksel yöntem ve teknikleri uygulaması konusunda yardımcı olmak hedeflenmiştir.
 

SPSS ile İstatistiksel Analizler isimli 598 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Mustafa Özkan tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 12.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

SPSS ile İstatistiksel Analizler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.