Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler pdf indir

tarafından
42
Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler pdf indir

Malumdur ki ilmiye mesleğine giren ve müftülük,vaizlik, imamlık, hatiplik, müezzinlik, mütevellilik gibi dini idari vazifeler ile görevli olan zatların bir kısım ilimler ve fenler ile mücehhez bulunmaları elzemdir.
Binaen aleyh dinen ve idareten büyük birer ehemmiyeti haiz olan bu vazifelere tayin edilecek zatların bu ulum ve fenler ile derece-i alakalarını tebaruz ettirmek için vakit vakit imtihanlar icrasına lüzum görülmektedir. İşte bu zatlara bir hizmet için bu husustaki ilimlerin ve fenlerin birer zübdesini en mühim meselelerini birer imtihan numunesi olmak üzere bu kitabı vücuda getirmeye muvaffak oldum.
Bununla beraber bu mecmua ile yalnız imtihan olacak zatlar için bir imtihan numunesi bir imtihan rehberi ihraz etmek gayesi hedeflenmiş değildir. Belki bununla beraber sair müteala erbabının da istifadelerine hizmet gayesi lüzumlu görülmüştür.
Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen
 

Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler isimli 320 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Nasuhi Bilmen tarafından yazılmış ve DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI yayınevinin 23.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sualli-Cevaplı Dini Bilgiler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.