Sürdürülebilir Yönetim İçin Girişimcilik ve Üretken Liderlik pdf indir

tarafından
5
Sürdürülebilir Yönetim İçin Girişimcilik ve Üretken Liderlik pdf indir

Sistem içerisindeki birey, doğa, örgüt ve toplum dinamiklerinin canlılıklarını koruyabilmeleri, öncelikle bu canlı sistemlerin değişimin doğasına uygun olarak yeterince beslenmelerine bağlıdır. Örgütler açısından bu dinamizmi koruyacak doygunluğun sağlanması, kurumsal açıdan yaratıcılık ve yenilik süreçlerinin ve unsurlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda örgüt liderlerinin, değişime yönelen, yaratıcılık ve inovasyonu temele alan ve değer yaratma motivasyonuna sahip bir yapıda girişimcilik yeterliklerine ve üretken liderlik potansiyeline sahip olmaları önem arz etmektedir. Aynı zamanda rekabet ortamında örgütsel varlığın sürdürülmesi ve örgütün yaşam dinamiklerinin korunması için liderlerin; kurumsal, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilir yönetimi benimseyen davranış tarzıyla hareket etmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede ortaya konulan bu kitap; girişimcilik, girişimcilik özellikleri, yeterlikleri, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yönetim, üretkenlik ve üretken liderlik konu alanlarına, içerik alt boyutlarına, detaylarına, yapılan araştırmalara, aralarındaki ilişkilere odaklanmaktadır.
Zihinlerde yeni ufuklar açması dileğiyle…
 

Sürdürülebilir Yönetim İçin Girişimcilik ve Üretken Liderlik isimli 230 sayfadan oluşan kitap ; Münevver Çetin tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 14.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Sürdürülebilir Yönetim İçin Girişimcilik ve Üretken Liderlik pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.