Süreç ve Tür Temelli Yazma Eğitimi pdf indir

tarafından
3
Süreç ve Tür Temelli Yazma Eğitimi pdf indir

Ortaokuldan üniversiteye kadar eğitim sürecinin her kademesinde öğrencilerin Editör: Halit KARATAY iyi bir yazma becerisi edinmeleri sorunu, eğitimin her zamanki sorunlu gündemidir. Çünkü öğrencilerin okul ödevleri ve proje görevleri ile baş edebilmeleri iyi yazarlar olmalarına bağlıdır. Son yıllarda sosyal medyanın dayattığı kısa, sesli ve görsel iletiler ile bunların kendine özgü yazım kuralları, öğrencilerin akademik olarak hem sözlü iletişim hem de yazılı anlatım becerilerini oldukça kısıtlamış ve köreltmiştir. Okulla ilgili akademik bir konuyu, bilgiyi yazıya aktarabilme, bunu planlı ve anlaşılır bir biçimde sunma becerisi kazanmış öğrenciler, okulda hem akademik olarak daha başarılıdırlar hem de sosyal açıdan bu öğrencilerin özgüvenlerinin daha yüksek olduğu bilinir.

Bu kitap, öğretmen ve öğrencilere metinlerin tür özellikleri ile ilgili bilgileri, yazma sürecinde kullanarak nasıl daha nitelikli yazılar yazılacağını örnek uygulamalarla göstermek için hazırlanmıştır. Metinlerin dil ve anlatım özellikleri, süreç temelli yazma modeli 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli’nin içine gömüldü. Böylelikle öğrencilerin hem nitelikli metinler üretmeleri hem de yazma sürecini kendi kendilerine yürütebilecekleri stratejiler öğrenmeleri amaçlandı. Bu kitap ortaokul ve lisede öğrencilerinin iyi okur ve yazarlar olmaları için çalışan öğretmenlerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirecektir. Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik yazma becerilerini geliştirmek için de uygulamaya yönelik iyi bir ders kitabı olarak hizmet edecektir.
 

Süreç ve Tür Temelli Yazma Eğitimi isimli 422 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Süreç ve Tür Temelli Yazma Eğitimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.