Susadım Harput pdf indir

tarafından
19
Susadım Harput pdf indir

Esgimeyen umudum çağam bedenımle irağda ossam da Gayabaşı’ndaki ruhumnan gendımı garmaya çalışim. Yazdığımnan izün sürim çalunmuş fıkara yaşamların. Heybemde daşıduğum geşmişteki dostların datlı mesellerini sevgiynen annadarağ bi kırtik keyüf aldım. Ahbabı unudmaya üregim gıymi unudulmayı da ben hazmedemim. Deyimkine
elese gafa kağadım esgümeden gerçegi dutam güz yağmuruna. Oturam dua dağına gaydedem mıhı çıhmış sözcügnen envanderüne göynümün. Hemü de dartarağ edelet terazisünde insanlığa gatkıda bulunmağ gayretı cabasıynan. Bilisin ki her gatliam fitilü yanığ dillerden çıği gadanalam. Eğer elese sarı sicağda yalanuzluğdan gayalarda seken heyeller,
esaredı sevüncüynen boğan tağliye anılar, arhada terklı mazlum dostlar, içümde sevemedüğüm sabi çağa ve tabikine ganadı gırığ sürgün umudum bi gün dönmeg şartıynan buzluğan emaned. Şindi sükud vahtı usulen gaybolağ çağam. Her bi şeye gine de eyivallağ.
Her bi şeye gine de eyivallağ…
 

Susadım Harput isimli 484 sayfadan oluşan kitap ; İrfan Karabulut tarafından yazılmış ve ARMONİ YAYINCILIK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Susadım Harput pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.