Taekwondocularda 12 Haftalık Kor Egzersizlerinin Statik Denge Kor Kuvveti Anaerobik Güç Sürat ve Çevikliğe Etkisinin İncelenmesi pdf indir

tarafından
24
Taekwondocularda 12 Haftalık Kor Egzersizlerinin Statik Denge Kor Kuvveti Anaerobik Güç Sürat ve Çevikliğe Etkisinin İncelenmesi pdf indir

ÖNSÖZ
TEŞEKKÜR
İÇİNDEKİLER
ÇİZELGELERİN LİSTESİ
ŞEKİLLERİN LİSTESİ
RESİMLERİN LİSTESİ
SİMGELER VE KISALTMALAR
 
1. GİRİŞ
2. GENEL BİLGİLER
2.1. Taekwondo
2.1.1. Taekwondoda poomsae disiplini
2.1.2. Taekwondoda kyorigi disiplini
2.2. Taekwondoda Atletik Performans
2.2.1. Taekwondoda denge özelliğinin önemi
2.2.2. Taekwondoda kuvvet özelliğinin önemi
2.2.3. Taekwondoda anaerobik güç özelliğinin önemi
2.2.4. Taekwondoda sürat ile çeviklik özelliklerinin önemi
2.3. Kor Bölgesi Tanımlamaları
2.4. Kor Bölgesi Sınıflandırmaları
2.5. Kor Kuvveti
2.6. Kor Egzersizleri
 
3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırma Grubu
3.2. Araştırmanın Deneysel Tasarımı
3.3. Veri Toplama Araçları
3.3.1. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri
3.3.2. Statik denge ölçümleri
3.3.4. Kor kuvveti ölçümleri
3.3.5. Dikey sıçrama testi
3.3.6. Sürat ve çeviklik testi
3.4. Kor Egzersiz Planı
3.5. İstatistiksel Analizler
 
4. BULGULAR
4.1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bulgular
4.2. BKĠ‟ ne İlişkin Bulgular
4.3. AGSD‟ ye İlişkin Bulgular
4.4. KGSD‟ ye İlişkin Bulgular
4.5. Kor Kuvveti Testlerine İlişkin Bulgular
4.6. Anaerobik Güç‟e İlişkin Bulgular
4.7. Sürat‟e İlişkin Bulgular
4.8. Çeviklik‟e İlişkin Bulgular
 
5. TARTIŞMA
5.1. BKĠ Bulgularının Değerlendirilmesi
5.2. AGSD VE KGSD İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
5.3. Kor Kuvvetine İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
5.4. Anaerobik Güce İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
5.5. Sürat ve Çevikliğe ĠliĢkin Bulguların Değerlendirilmesi
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKÇA
EKLER
EK 1. Etik Kurul Onay Belgesi
ÖZGEÇMİŞ
 

Taekwondocularda 12 Haftalık Kor Egzersizlerinin Statik Denge Kor Kuvveti Anaerobik Güç Sürat ve Çevikliğe Etkisinin İncelenmesi isimli 118 sayfadan oluşan kitap ; Betül Canbolat Güder tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 22.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Taekwondocularda 12 Haftalık Kor Egzersizlerinin Statik Denge Kor Kuvveti Anaerobik Güç Sürat ve Çevikliğe Etkisinin İncelenmesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.