Tansör Analizi pdf indir

tarafından
16
Tansör Analizi pdf indir

Tansör Analizi kitabının içeriği, tansör deyiminin ortaya çıkışı ve tansör analizinin bir matematik disiplini olarak kabul görmesine ilişkin bilgilerin aktarıldığı birinci bölümle birlikte toplam 14 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde konu; Lineer Vektör Uzayları, Dual Uzay, Mültilineer Fonksiyoneller. Tansörler, Katmanlar Üzerinde Tansör Alanları, Katmanlar Üzerinde Bağlantı, Kovaryant Türev, Riemann Katmanları, Rn Üzerinde Tansör Alanları, Ağırlıklı Tansörler, İki Nokta Tansör Alanları, R3 Üzerinde Tansör Alanları, Yüzey Tansörleri, İzotropik Tansörler ve İntegral Teoremler başlıkları altında ele alınıyor. Kitabın sonunda okuyucunun kazandığı beceriyi ölçmesine olanak sağlayacağı düşünülen 51 alıştırma yer almaktadır.
 

Tansör Analizi isimli 192 sayfadan oluşan kitap ; Erdoğan S. Suhubi tarafından yazılmış ve İTÜ VAKFI YAYINLARI yayınevinin 08.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Tansör Analizi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.