Tarih ve Uygarlık İstanbul Yıllığı 15 / Batı Yayılmacılığı ve Yeni Sorunlar pdf indir

tarafından
15
Tarih ve Uygarlık İstanbul Yıllığı 15 / Batı Yayılmacılığı ve Yeni Sorunlar pdf indir

* Tarih ve Uygarlık Sorunları Baykan Sezer Anadolu’nun Türkleşmesinde Selçuklular  
*  Yüksel Yıldırım Baykan Sezer’in Sosyoloji ve Anlayışı ve Doğu-Batı Çatışması Kuramı  
* Berkay Çetin Türk Sosyolojsinde Garbiyatçılıkla Bazı Temaslara Kısa Bir Bakış
* Ertan Eğribel Batı-Merkezli Evrensellik ve Hukuk Konusunun Sosyolojide Önemi
* Toplumsal Değişme: Yeni Konu ve Sorunlar Esra Işık Kentlerin Oluşumu ve Dönüşümünde Güvenlik Olgusu 
*  İlteriş Yıldırım Toplumsal Sorunların Siyasal-Sosyolojik Bağlamı ve Türkiye
* Elif Bilgiç, Fahrettin Tepealtı Mübadil ve Yerli Nüfus Ayrışmasını Sinema Filmi Üzerinden Okumak: Dedemin İnsanları
 * Zelal Laço Toplumsal Yapı Tartışmalarndan Küreselleşmeye: Çağlar Keyder Metinleri Üzerinden Bir İnceleme
* Gelenek, Gündelik Yaşam ve Kültür-Sanat Demet Karasu Lucy Mary Jane Garnett’in Kaleminden Osmanlı Devleti’nde Doğum ve Sünnet Törenleri
 * Erika Solyom 1989 Sonrası Macar Şehirli Konuşmalarında Sözlü Hitap Tarzları (Çevrimyazı: Dursun Ayan)
* Arif Akbaş Mihail Bahtin’de Diyalojik Hayal Gücü: Edebiyat, Sanat ve Felsefe Mirası
* Osman Eryiğit Farabi’nin “Medinet-ül Fazıla” Adlı Eseri Üzerine 
 
 

Tarih ve Uygarlık İstanbul Yıllığı 15 / Batı Yayılmacılığı ve Yeni Sorunlar isimli 232 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve DOĞU KİTABEVİ yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tarih ve Uygarlık İstanbul Yıllığı 15 / Batı Yayılmacılığı ve Yeni Sorunlar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.