Tarihten İbretler pdf indir

tarafından
9
Tarihten İbretler pdf indir

İmâm Kevserî, tercümesini sunduğumuz “Min ‘İberit-Târîh” adlı bu küçük risâlesini 14 Muharrem 1367’de (28 Kasım 1947) tamamlamıştır. Eserde; Hz. Peygamber ve ashâbının dini muhafaza etmekteki sabırları, Yahûdîler’in hileleri, Abdullah b. Sebe ve ortaya çıkardığı fitneler, Ubeydîler’in ortaya çıkardığı fitneler, İslâm’ı içten yıkmaya çalışan Yahûdîler, İslâm düşmanlarının yöntemleri, Haçlı Savaşları, Oryantalizm, siyer ve haber kaynaklarının güvenirliği, dinler arası konferanslara katılmanın tehlikesi ve başka mühim konular işlenmiştir.
 
 

Tarihten İbretler isimli 96 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Zahid el-Kevseri tarafından yazılmış ve TAHKİK YAYINLARI yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tarihten İbretler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.