Tarihu’t-Taberi – Taberi Tarihi 7 pdf indir

tarafından
4
Tarihu’t-Taberi – Taberi Tarihi 7 pdf indir

Mervân’ı Basra halkından bir adam –adı Mağūd idi ve onu tanımıyordu– bıçaklayıp yere yıktı. Adam onu öldürünce bir adam: “Müminlerin Emîri öldürüldü!” diye bağırdı. Bunun üzerine süratle ona doğru yöneldiler. Ona ilk yetişen nar satıcısı bir Kûfeli oldu. Adam kellesini kesti. Âmir b. İsmâil onun kellesini Ebû Avn’a, Ebû Avn da kelleyi Sâlih b. Ali’ye, o da onu Yezîd b. Hâni’ –Sâlih’in korumasıydı– ile 132 yılının  Zilhicce ayının bitimine üç gün kala pazar günü Ebü’l-Abbâs’a  gönderdi. Ardından Sâlih b. Ali, Fustât’a geri döndü. Sonra da Şam’a gitti. Ganimetleri Ebû Avn’a teslim etti. Silahları mal ve köleleri de Fazl b. Dînâr’a verdi. Ebû Avn’ı da Mısır’da vekil olarak bıraktı.
 

Tarihu’t-Taberi – Taberi Tarihi 7 isimli 733 sayfadan oluşan kitap ; İbn Cerir et- Taberi tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 20.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tarihu’t-Taberi – Taberi Tarihi 7 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.