Tasavvuf Risaleleri pdf indir

tarafından
3
Tasavvuf Risaleleri pdf indir

Elinizdeki bu eser, tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip şahsiyetlerden birisi olan Hakim Tirmizi ismiyle meşhur Şeyh Ebu Abdullah Hasen b. Tirmîzî’ye ait (v.320/932) iki kıymetli risaleyi ihtiva etmektedir.
           
Eserin ilk kısmında, bir sufinin seyr-ü sülük vazifesi esnasında yaşayacağı tecrübeler, uzlet ve halvet edebleri ve burada karşılaşacağı durumlara dair önemli tavsiyeler içeren “Keyfiyetü’s-Sülük ilâ Rabbi’l-Alemîn” adlı risaleyi göreceksiniz.
           
Eserin ikinci kısmında, tasavvuf yolunda ilerlemeyi hedefleyen bir sufinin öğrenmesi gereken en temel meselelerden biri olan kalp ve kalbin iç dünyasına dair detaylı bilgiler, özel tavsiyeler ve tedavi reçeteleri içeren “el-Fark Beyne’s-Sadr ve’l-Kalp ve’l-Fuâd ve’l-Lübb” adlı risaleyi göreceksiniz
 

Tasavvuf Risaleleri isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Hakim Tirmizi tarafından yazılmış ve EHİL YAYINLARI yayınevinin 16.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tasavvuf Risaleleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.