Tasavvuf Yazıları pdf indir

tarafından
4
Tasavvuf Yazıları pdf indir

Bu çalışma tasavvufun farklı konularında kaleme alınmış beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; Mevlana Celaleddin-i Rumi’de ilahi cezbenin yanısmalarını ve sema kavramını ele almaktadır. Bu çalışmada, Mevlânâ’nın hem bizzat kendisinin yüksek bir cezbe halinde yaşadığını, hem de verdiği eserlerin, sürekli yaşadığı bir ilâhi cezbe halinde ortaya çıktığını göstermeye çalıştık.
Eserde yer alan ikinci bölüm;, “Mevlanada Batili Zihinleri Cezbeden Kavramlar” adını taşımaktadır. Bu bölümde, Mevlana’nın yüzyılları aşarak evrensel kimliği ve mesajı ile doğudan batıya tüm dünyayı etkilemesinin ana noktaları üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Özellikle onun son yüzyıllarda doğuda ilgi gördüğü kadar batıda da yankı uyandırmasının ve ona duyulan ilgi her geçen gün daha da artmasının ana nedenleri arasında onun evrensel mesajının ve öğretisinin ana kavramlarının etkili olduğu vurgulanmış, bu kavramlar ortaya konmaya çalışılmıştır.
Çalışmamızda yer alan üçüncü bölüm ise, “Örnekleriyle Tasavvuf’ta Hikmet Kavrami”dır. Sûfi literatüründe hikmet, ledünnî bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü Hikemiyat eserlerinden örnekler verdiğimiz bu çalışma, hikmet kavramını ve hikemiyat eserlerini mercek altına almaktadır.
“Tasavvufun Beş Manevi Destek Mekanizması” başlıklı dördüncü bölümde ise, Sosyal Hizmet Uygulamasında, din ve mâneviyatın rolünün önemi vurgulanmaktadır. İslâm mâneviyatının yaşam pratiğine uygulanması anlamına gelen Tasavvuf da bu yüzden son dönemlerde bir sosyal hizmet aracı olarak üstlendiği etkin rol nedeniyle daha yakından incelenmektedir.
Çalışmamızda yer alan beşinci bölüm ise, ‘Vahdet-ül Vücud’a Kaynaklık Ettiği Savunulan Ünlü Hadisler Ve Şerhleri” adını taşımaktadır. Bu çalışmada özellikle, Vahdet-ül Vücûd doktrini ile ilgili olarak, bu görüşe delil ve kaynak gösterilen hadislerin önde gelenleri incelenmeye çalışılmıştır.
 

Tasavvuf Yazıları isimli 140 sayfadan oluşan kitap ; Melahat Beki tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tasavvuf Yazıları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.