Taştayım Topraktayım: Darüşşafaka Geleneksel Çocuk Oyunları pdf indir

tarafından
5
Taştayım Topraktayım: Darüşşafaka Geleneksel Çocuk Oyunları pdf indir

Çağımızı temsil eden teknolojik gelişmeler ve hızlı bir şekilde gerçekleşen dijitalleşme, geleneğimizi ve kültürümüzü temsil eden çocuk oyunlarımızın unutulması ve yok olmasında etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun kültürel birikiminin aktarılmasında aracı rolü üstlenen geleneksel çocuk oyunlarımız, değişen dünya düzeni ile birlikte sadece mekânsal olarak değil aynı zamanda içerisinde yer alan oyun materyallerinin değişmesi ile de dikkat çekmektedir.
Kültürümüzün yapıtaşlarından birisi hâline gelen geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi ise biz yetişkinlerin görevi olmaktadır. Bu nedenle yazılı kaynakların yanı sıra toplumumuzun geleneksel çocuk oyunlarına hâkim yetişkinleri ve aile büyükleri olarak nitelendirdiğimiz atalarımız önemli sözlü kaynaklarımız arasında yer almaktadır.
Anadolu’muzda doğal malzemelerden toprak ile oynanan altı, taş ile oynanan kırk yedi, ağaç dalı, değnek, sopa ve tahta ile oynanan yirmi sekiz, kozalak ile oynanan yedi, meyve ve meyve çekirdekleri ile oynanan altı, ceviz ve fındık ile oynanan on bir, yumurta ile oynanan üç, kemik ile oynanan sekiz, ip ile oynanan beş ve kar ile oynanan altı geleneksel çocuk oyunu, yazılı kaynaklara ve kaynak kişilere ulaşılıp derlenerek sizlere sunulmaya çalışılmıştır.
 

Taştayım Topraktayım: Darüşşafaka Geleneksel Çocuk Oyunları isimli 168 sayfadan oluşan kitap ; Gülay Temiz tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Taştayım Topraktayım: Darüşşafaka Geleneksel Çocuk Oyunları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.