Tefsiri Tarihte Aramak pdf indir

tarafından
6
Tefsiri Tarihte Aramak pdf indir

Bu kitapta, erken dönem kaynaklarından olan et-Tabakātü’l-kübrâ adlı eser, tefsir ilmi açısından incelenmektedir. İbn Sa‘d’ın bu eseri; Resûlullah, sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerini kapsamaktadır. Başka bir deyişle vahyin indiği dönemi ve bu döneme yakın zamanlarda yaşamış insanların biyografilerini konu edinmektedir. Resûlullah’ın vahiy alması ve sahâbenin Kur’an’ın nüzûl ortamına/bağlamına şahit olmaları, onlardan gelen haberlerin muhtevasında Kur’an ve tefsirle ilgili bilgilerin yer almasına sebep olmaktadır. Ayrıca Resûlullah’ın vefatı ve İslam coğrafyasının genişlemesiyle, Kur’an’ı anlamak adına tefsir faaliyetlerinin hız kazandığı döneme tekabül eden tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînin biyografisinde de Kur’ân ve tefsire dair bilgiler bulunabilmektedir. Söz konusu dönemleri kapsayan et-Tabakātü’l-kübrâ, tefsir ilmi açısından önemli bilgileri içermektedir. Bu bilgiler; tarafımızca tespit edilmiş, derlenmiş ve bilimsel analize tabi tutularak ilim dünyasına kazandırılmaya çalışılmıştır.
 
 

Tefsiri Tarihte Aramak isimli 352 sayfadan oluşan kitap ; Gökhan Atmaca tarafından yazılmış ve KİTABİ YAYINEVİ yayınevinin 02.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tefsiri Tarihte Aramak pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.